Group Leader
Ye-Zi You
Professor of Polymer Chemistry Department of Polymer Science and Engineering University of Science and Technology of China Tel: +(86) 551 63607235 Fax: +86) 551 63601592 E-mail: yzyou@ustc.edu.cn
The National Science Fund for Distinguished Young Scholars (2016)
Personal homepage:
Professor
Long-Hai Wang
E-mail: hiwang@ustc.edu.cn
The National Science Fund for Excellent Young Scholars (2021)
Personal homepage:
Lab homepage:
Ze Zhang
Professor of Polymer Chemistry Department of Polymer Science and Engineering University of Science and Technology of China
Email: zze320@ustc.edu.cn
Personal homepage:
The National Science Fund for Excellent Young Scholars (2023)
Post-doctor
按钮
Guang Chen
Ph.D 2021, USTC
E-mail: cg1995@ustc.edu.cn
Wei-Qiang Huang
Ph.D 2023. USTC
Email: hwq@mail.ustc.edu.cn
Fan Gao
Ph.D 2023. USTC
Email: gaof@mail.ustc.edu.cn
Graduate Students
Qi Shao
B.S. 2017, Northwestern Polytechnical University
Han Gu
B.S. 2017, Hefei University of Technology
Xiao-Hong Zhou
B.S. 2018, Guangxi Normal University
Bo-Yu Wang
B.S. 2019, USTC
按钮
按钮
按钮
Wei You
Wei Huang
Yu Xiong
Zhe Wang
Peng Yang
Zong-Bin Lu
Hong-Jie Gao
Zhi-Ling Yu
按钮
Hai-Luo Cheng
Jiong-Yi Chen
B.S. 2019, Nanjing Forestry University
B.S. 2020, Hefei University of Technology
B.S. 2021, Anhui University
B.S. 2021, Hefei University of Technology
B.S. 2021, Anhui University
B.S. 2021, Hefei University of Technology
B.S. 2021, Anhui University
B.S. 2021,Northeast Forestry University
B.S. 2021, USTC
B.S. 2022, USTC
Chao-Ji Xie
B.S. 2023, Hefei University of Technology
Wei Liu
M.S. 2023, Anhui Agricultural University
B.S. 2023, Hefei University of Technology
Yi-Zhen Zhao
Shun-Ran Peng
B.S. 2023, USTC
Ying Du
B.S. 2023, USTC
Lei Qiao
M.S. 2018 ,China University of Geoscience
M.S. 2019, Sichuan University
Fang Wang
Jing Zang
B.S. 2022,Tianjin University
Visiting Students
Xiang Zhan
The Second Affiliated Hospital of Anhui Medical University
按钮
按钮
按钮
按钮
Shao-Hu Huo
Ya-Qi Zhu
Chao-Ran Wu
Zi-Tong Jiang
Qian-Hui Xie
Ling Fu
Liang Xiao
Kai-Guo Xia
Cheng Zhang
按钮
Fen-Ting Cheng
The First Affiliated Hospital of Anhui Medical University
The First Affiliated Hospital of USTC
The First Affiliated Hospital of Anhui Medical University
The First Affiliated Hospital of Anhui Medical University
The First Affiliated Hospital of Anhui Medical University
The First Affiliated Hospital of Anhui Medical University
The First Affiliated Hospital of Anhui Medical University
The First Affiliated Hospital of Anhui Medical University
The First Affiliated Hospital of Anhui Medical University
The First Affiliated Hospital of USTC
Wen Zhang
The First Affiliated Hospital of USTC
Qin-Wen Ye
The First Affiliated Hospital of USTC
Wen-Bin Kong
The First Affiliated Hospital of USTC
Group Alumni
Ph.D.:
Bin Wu (Ph. D.) Current:
Focused Photonics Inc.
Jamshid (Ph. D.) Current:
Namangan State University
Smaher (Ph. D.) Current:
ATNMRI
Haili Wang (Ph. D.) Current:
Anhui Medical College
Tian-You Zeng (Ph. D.) Current:
USTC, Postdoc
Lei Yu (Ph. D.) Current:
Corning Incorporated
Qian-Bao Chen (Ph. D.) Current:
Shanghai Railway Bureau
Ji-Gang Piao (Ph. D.) Current:
Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company
Jun-Jie Yan (Ph. D.) Currrent:
Jiangsu Institute of Nuclear Medicine
Zhi-Qiang Yu (Ph. D.) Current:
Henan University of Science and Technology
M. S.:
Ruo-Lei zhong (M. S.) Current:
China Academy of Engineering Physics
Peng-Duo Song (M. S.) Current:
ChangXin Memory Technologies, Inc.
Xiao-Yu Zhang (M. S.) Current:
Huayou Cobalt
Wei-Xiang Xie (M. S.) Current:
Huayou Cobalt
Hua-Zheng Tao (M. S.) Current:
Fudan Fuda Analytical Testing Center
Ting Wu (M. S.) Current:
USTC
Chen-Tao Xu (M. S.) Current:
Goverment
Bo-Fei Cheng (M. S.) Current:
Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company
Xiao-Man Xu (M. S.) Current:
Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company
Lu Yang (M. S.) Current:
Gotion High-tech Co., Ltd.,
Li-Fen Han (M. S.) C urrent:
Anhui Research Institute Of Chemical Industry
Hai-Ying Tian(M. S.) Current:
Anhui Amway Materials Co., Ltd.,
Zhong-Kai Wang (M. S.) Current:
Anhui Agricultural University, Professor
PostDoc:
Lei Xia(PostDoc) Current:
Hefei University of Technology
Xuan Nie(PostDoc)Current:
The First Affiliated Hospital of USTC
Hua Wang (B. S.) Current:
University of Illinois at Urbana-Champaign,Assistant Professor
Ye-Zi You Lab
Address:No. 96 Jinzhai Road, Hefei City, Anhui Province China
Postcode: 230026 | Tel: (86) 551 63607235 | E-mail: yzyou@ustc.edu.cn
©Ye-Zi You Lab. All Rights Reserved
云计算支持 反馈 枢纽云管理
回到顶部