Group Leader
Ye-Zi You
Professor of Polymer Chemistry Department of Polymer Science and Engineering University of Science and Technology of China Tel: +(86) 551 63607235 Fax: +86) 551 63601592 E-mail: yzyou@ustc.edu.cn
The National Science Fund for Distinguished Young Scholars (2016)
Personal homepage:
Professor
Long-Hai Wang
Associate Professor
Ze Zhang
Ph.D 2017, USTC E-mail: zze320@ustc.edu.cn
Post-doctor
Lei Xia
Ph.D 2020, USTC
E-mail: lxia@ustc.edu.cn
Xuan Nie
Ph.D 2021, USTC
E-mail: niexuan@ustc.edu.cn
按钮
Guang Chen
Ph.D 2021, USTC
E-mail: cg1995@ustc.edu.cn
Graduate Students
Qi Shao
B. S. 2017, Northwestern Polytechnical University
E-mail: shaodqi@mail.ustc.edu.cn
Han Gu
B. S. 2020, Hefei University of Technology E-mail: guhan@mail.ustc.edu.cn
Fan Gao
B. S. 2017, Hefei University of Technology E-mail: gaof@mail.ustc.edu.cn
Wei-Qiang Huang
B. S. 2020, USTC
E-mail: hwq@mail.ustc.edu.cn
Xiao-Hong Zhou
B.S. 2019, Guangxi Normal University E-mail: zhouxh@mail.ustc.edu.cn
Bo-Yu Wang
B.S. 2019, USTC
E-mail: chenxiakun@pku.edu.cn
按钮
按钮
按钮
按钮
按钮
Wei You
Wei Huang
Qian-Qian Gao
Rui Tang
Xin-Yi Zhu
Ze-en Yan
Yu Xiong
Zhe Wang
Peng Yang
Zong-Bin Lu
Hong-Jie Gao
Zhi-Ling Yu
按钮
Hai-Luo Cheng
Jiong-Yi Chen
B.S. 2019, Nanjing Forestry University
E-mail: hyuqing@pku.edu.cn
B.S. 2019, Hefei University of Technology
E-mail: hyuqing@pku.edu.cn
B.S. 2019, Anhui Normal University E-mail: hyuqing@pku.edu.cn
B.S. 2019, Anhui Normal University E-mail: hyuqing@pku.edu.cn
B.S. 2019, USTC
E-mail: hyuqing@pku.edu.cn
B.S. 2019, USTC
E-mail: hyuqing@pku.edu.cn
B.S. 2019, Anhui University
E-mail: hyuqing@pku.edu.cn
B.S. 2019, Hefei University of Technology
E-mail: hyuqing@pku.edu.cn
B.S. 2019, Anhui University
E-mail: hyuqing@pku.edu.cn
B.S. 2019, Anhui University
E-mail: hyuqing@pku.edu.cn
B.S. 2019, Anhui University
E-mail: hyuqing@pku.edu.cn
B.S. 2019, Hefei University of Technology
E-mail: hyuqing@pku.edu.cn
B.S. 2019, USTC
E-mail: hyuqing@pku.edu.cn
B.S. 2019, USTC
E-mail: hyuqing@pku.edu.cn
Visiting Students
Xiang Zhan
The Second Affiliated Hospital of Anhui Medical University
E-mail: swb@mail.tsinghua.edu.cn
按钮
按钮
按钮
按钮
Shao-Hu Huo
Ya-Qi Zhu
Chao-Ran Wu
Zi-Tong Jiang
Qian-Hui Xie
Ling Fu
Liang Xiao
Kai-Guo Xia
Cheng Zhang
按钮
Feng-Ting Cheng
The First Affiliated Hospital of Anhui Medical University E-mail: swb@mail.tsinghua.edu.cn
The First Affiliated Hospital of USTC E-mail: swb@mail.tsinghua.edu.cn
The First Affiliated Hospital of Anhui Medical University
E-mail: swb@mail.tsinghua.edu.cn
The First Affiliated Hospital of Anhui Medical University
E-mail: swb@mail.tsinghua.edu.cn
The First Affiliated Hospital of Anhui Medical University
E-mail: swb@mail.tsinghua.edu.cn
The First Affiliated Hospital of Anhui Medical University
E-mail: swb@mail.tsinghua.edu.cn
The First Affiliated Hospital of Anhui Medical University
E-mail: swb@mail.tsinghua.edu.cn
The First Affiliated Hospital of Anhui Medical University
E-mail: swb@mail.tsinghua.edu.cn
The First Affiliated Hospital of Anhui Medical University
E-mail: swb@mail.tsinghua.edu.cn
The First Affiliated Hospital of USTC
E-mail: swb@mail.tsinghua.edu.cn
Ye-Zi You Lab
Address:No. 96 Jinzhai Road, Hefei City, Anhui Province China
Postcode: 230026 | Tel: (86) 551 63607235 | E-mail: yzyou@ustc.edu.cn
©Ye-Zi You Lab. All Rights Reserved
技术支持 反馈 统计
回到顶部